ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Започна изграждането на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в Русе

23.03.2023

С официална церемония по полагане на първа копка в Русе започна строителството на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци.  Дейността е част от проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (Приоритетна ос 2 „Отпадъци“), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства.

Основната цел на проекта е изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на биоразградими отпадъци от общините членове на РСУО – Русе. По този начин ще се създаде допълнителен капацитет за рециклирането им, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци, в съответствия с целите на ОПОС 2014-2020 г.

След изграждането ѝ инсталацията ще позволява безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия.

„Благодаря на целия екип на проекта, на фирмата-изпълнител, проектантите и надзора, за доброто сътрудничество до момента. Вярвам, че ще  продължим успешно съвместните си усилия, защото проектът е изключително важен за Община Русе и за останалите членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците”, отбеляза зам.-кметът и ръководител на проекта Димитър Недев.

Това е едва третата за България анаеробна инсталация. Чрез нея общината се стреми да подобри управлението на отпадъците в Русе и да смекчи вредното им въздействие върху климата.

Сред присъстващите на събитието бяха още зам.-кметът Магдалина Илиева, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, кметовете на общините Иваново и Сливо поле, представители на РИОСВ Русе, проектантският екип и строителният надзор.

Проектът е с водещ бенефициент Община Русе и партньори общините Сливо поле, Иваново, Тутракан, Ветово, които са членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.

Общият бюджет е 34 383 754, 21 лв.

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие:  21 806 615, 64 лв.

Националното съфинансиране: 3 848 226, 30 лв.

Собствен принос: 3 045 059, 57 лв.

Недопустимите разходи са 5 683 852, 70 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев