ruse

Високо диверсифицирана
икономика на услугите

ИКОНОМИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОТЕНЦИАЛ

icon

Индустрията заема най-голям дял в местната икономика, като производствените фирми
генерират около 43% от общия обем на приходите от продажби за 2019 г. Лидерската позиция се
заема от отрасъл машини и оборудване, а производството на части и принадлежности за
автомобили
се превръща в структуроопределящо за икономиката на града.

diagram
icon

Съществен дял в производствения сектор на Русе имат още химическата промишленост, производството на облекло и металургията.

icon

Втори по важност отрасъл е търговията на едро и дреб- но, като в нея най-голям е делът на търговията с твърди, течни и газообразни горива и търговията с химични вещества.

icon

Секторът транспорт, складиране и съхранение заема сериозен дял в структурата на местната икономика, благо- дарение на стратегическото местоположение на областта и добрата и свързаност. Логистиката е бранш, който има голям капацитет за развитие в Русе. Силното позициониране на далекосъобщенията и куриерските дейности се дължи на фирмите от куриерския бранш, които все по- успешно разгръщат своя бизнес тук.

icon

Силно диверсифицираният профил се допълва от селското стопанство, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, както и фирми в сектора на професио- налните дейности (счетоводни, архитектурни, инженерни и юридически дейности, консултантски услуги, операции с недвижими имоти, рекламна дейност и др.).

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев