ruse

НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ
ПОЛИТИКИ ЗА БИЗНЕСА

Инвестиционният климат в България е добър. Важен показател за това е
индексът на Икономическата свобода по света1, по който за 2020 г.
страната има 7,7 от максимални 10 точки.

 

Българското законодателство разделя мерките за насърчаване на ин-
вестициите в страната като национални и местни. Всеки потенциален
инвеститор може да премине през процедура, с която да сертифицира
проекта си и да се възползва от стимулите, предоставяни по закон.
Сертификат се издава от Министерството на икономиката.


 

Основни критерии за сертифициране:

 
tick

Откриване на работни места

tick

Икономическа дейност

tick

Локация 

Според Българската агенция за инвестиции, все повече фирми из-
бират да инвестират в градове като Русе и селищата по поречието
на Дунав, заради неусвоения потенциал, който те имат.

Електронни услуги, обслужване на „едно гише“, формиране на работни групи за ad hoc
консултации и предоставяне на техническа помощ на заинтересовани инвеститори са част от
предимствата, с които местната администрация разполага. Специално структурирана дирекция
“Международни политики, стопански дейности и анализи” в Общината подпомага потенциалните
инвеститори и съдейства за тяхното позициониране тук. Изцяло в полза на гражданите и бизнеса в
Русе работи информационен център, който предоставя безплатни консултации и информация за
възможностите за кандидатстване за национално и европейско финансиране.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев