ruse

Пристанище за нови
бизнес начинания

икономически и инвестиционен
потенциал

icon

Русе е най-големият стопански център по дунавското крайбрежие. Той е икономическо
ядро, двигател на местната икономика, привличащ работници от околните общини и доминиращ
като регионален лидер по заетост и инвестиции. Налице е устойчиво възходящо развитие с ръст на
брутния вътрешен продукт от над 23% за периода 2015-2019 г.
Секторът на услугите и този на индустрията
имат най-голям дял в брутната добавена стойност, която регионът генерира.

diagrama

Лидер по БВП и БДС в Северен централен район и
дунавското крайбрежие.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ И ПРОИЗВЕДЕНА
ПРОДУКЦИЯ

diagrama

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев