ruse

СИЛАТА НА
РАБОТНАТА СИЛА

ВИСОКООБРАЗОВАНИ И
КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

ВИСОКООБРАЗОВАНИ И КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ

Русе е притегателен център за хора и бизнеси, които искат добро качество
на живот и оптимални разходи. През последните години икономическата
активност в региона стабилно нараства, придружена с ръст на заетостта и
спад на безработицата. Русе е сред областите, които достигат националната цел за заетостна заетост, като нейното по-нататъшно повишаване ще зависи от активизирането на икономически 
неактивни лица и тяхната (пре)квалификация, както и от обръщането на тенденцията а България, към нетна емиграция и дори внос на работна ръка от чужбина.

 

icon

Едно от най-големите предимства на Русе са високообразованите и квалифицирани
кадри, които живеят тук.
Хората с висше образование в трудоспособна
възраст са над средния брой за страната, като по този показател
Русе е на второ място (31,2%), изпреварван единствено от столицата София (56,8%).

  Сравнително близките разстояния и поддържаната пътна мрежа около Русе

улесняват пътуващите по работа жители от околни региони.

Възнагражденията в област Русе нарастват през последните няколко години.
Увеличението на средната брутна заплата в частния сектор е между 4% и 15,8% на
годишна база в периода 2019 – 2021 г. Въпреки ръста, тя остава по-ниска
спрямо другите икономически добре развити региони в страната, което дава на
бизнеса, ситуиран в Русе, допълнително конкурентно предимство.

Средна месечна брутна заплата в област Русе
в частния сектор (EUR)

Средни нива на възнагражденията в някои от
важните сектори от местната икономика)

По данни от НСИ разходът за работодателя за
един отработен час на негов служител през 2021 г.
е бил средно 5.72 евро, разпределен така:

 
 • tick

  работна заплата – 81.59 %;

 • tick

  социални и здравни осигуровки – 15.54 %

 • tick

  обезщетения – 1.42 %;

 • tick

  други социални разходи и надбавки – 1.42 %;

 • tick

  данък върху социалните разходи – 0.3 %.

 

В последните години желанията на служителите в Русе
се променят и основният им фокус вече не е само в ра-
ботното възнаграждение. За тях все по-важни стават
социалните придобивки като възможност за дистанционна
работа и гъвкаво работно време, професионално
развитие, допълнително здравно осигуряване и дни
платен годишен отпуск, карти с отстъпки за продукти и
услуги и др.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев