ruse

Преки чуждестранни 
инвестиции

ИКОНОМИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОТЕНЦИАЛ

icon

80% от всички чуждестранни инвестиции в община Русе са концентрирани в промишлеността.
През последните години се отбелязва и сериозен ръст на вложенията
в две икономически дейности – строителство (+68%) и създаване и разпространение на
информация и творчески продукти, далекосъобщения
(+40%), главно заради навлизането на
регионалния пазар на ИТ компании.

За 2019 г. инвестициите в община Русе са над € 320 млн.,
като ръстът им в сравнение с 2015 г. е над 18%.

СТРУКТУРА НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ
ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ)
ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЩИНА РУСЕ
ЗА 2019 г.


diagrama

През последните години Русе се превърна в притегателен център за компаниите,
производители на компоненти за най-големите международни автомобилни корпорации.

Разширяването нa същecтвyвaщия автомобилен индустриален клъстер и ycтaнoвявaнeто
нa нoви свързани произвoдcтвa са сред приоритетните възможности за привличане на
чуждестранни инвестиции в региона.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев