ruse

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ И
БИЗНЕС ПАРКОВЕ

МЯСТО ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА
ПОТЕНЦИАЛА НА ФИРМИТЕ

ГОТОВИ СМЕ ДА ПОСРЕЩНЕМ ВАШИЯ БИЗНЕС!

 

Пространствата, подходящи за бизнес, са разположени в целия град, но големите
индустриални терени са локирани в неговите покрайнини. Местната администрация
активно работи с мениджъри, разработили едни от най-успешните бизнес паркове в
България, като Тракия Икономическа зона, и с тяхна помощ предстои изграждане на нова
индустриална зона, както и продължаващо развитие на настоящите.

В Русе има две ясно обособени промишлени територии – Източна и Западна, в
които е концентрирана по-голямата част от индустриалното производство в
града. Общината предлага за продажба на потенциални инвеститори терени в
тях, като процедурата по продажбата може да стартира след писмено
заявление за инвестиционен интерес.

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ В ГР. РУСЕ

map

icon

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РУСЕ е разположен върху терен от 639 дка, в близост до ГКПП „Дунав мост“ и се предвижда да бъде разширен в следващите години. Из- градената техническа инфраструктура на неговата те- ритория включва улична мрежа, свързваща зона с пътя Русе-Силистра; вътрешна улична мрежа, обслужваща терените от Индустриалния парк; газоразпределителна мрежа; електрическа подстанция; ВиК мрежа; канални мрежи за кабели. В съседство преминава и жп линия.

icon

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ ЕАД е разположена на око- ло 800 метра източно от Дунав мост, непосредствено до най-голямото речно пристанище на България – Приста- нище Русе-Изток. Един от терените в нея действа като обособена митническа територия. Свободна зона – Русе разполага и с други терени от около 200 дка, които не са под специален режим и могат да бъдат продавани и развивани спрямо нуждите на потенциалните инвеститори. Инфраструктурата включва бетонов възел и депо за светли нефтопродукти, собствени подходни, шосейни и железопътни пътища, жп гара с четири коловоза, портални кранове, автомобилна рампа и кейова стена.

icon

ДУНАВСКА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТЕГРА също се намира на
брега на река Дунав. Тя има собствена пътна
инфраструктура с контрол на достъпа, питейна и промишлена
вода, собствена канализация за битови и промишлени
отпадни води, както и подстанция за електрозахранване. На
територията на ТЕГРА има пристанище със седем корабни
места с възможност за обработване на всички видове
товари, производствени предприятия в сферата на
машиностроенето, металообработването, производство на
строително оборудване, на растителни масла, биодизел,
битум и горива. В ТЕГРА се намира единственият в България
терминал за втечнен природен газ с възможност за
претоварване от и на кораби, зареждане на кораби, товарене
на автоцистерни и зареждане на автомобили с втечнен
природен газ (LNG). В зоната се предлагат под наем или за
продажба терени, производствени и складови помещения,
както и административни офиси.

icon

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – BPD РУСЕ се намира в рамките на Индустриален парк - Русе и има свободни складове и офис площи. Общата му площ е 54 000 м2, а технически- те спецификации включват: сглобяема стоманобетонна конструкция; 10 м. светла височина; индустриален под с висока носимоспособност 5 т/кв.м.; ESFR спринклерна система; рампи, зони за маневриране, изградена инфраструктура; възможност за гъвкави разпределения на пространствата.

icon

ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - свръхмодерен лабораторен научно-изследователски комплекс в подкрепа на бизнеса. В него се разработват иновативни технологични решения, които да осигурят конкурентно предимство на фирмите в Дунавския регион.

icon

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛВЗ е разположен върху бивш завод за локомотиви и вагони и има статут на „Предимно производствена зона“. Общата му площ е 160 дка, а в процес на строеж са четирилентов път през цялата му територия, проходим колектор с възможност за захранване на всяка точка с ток, вода и канализация, газ и информационна свързаност. Предвижда се изграждане на фотоволтаична централа върху покривите на сградите. В парка ще се извършват ремонти на вагони и локомотиви, а част от терените ще се предоставят за високотехнологични производства или складово- логистични дейности.

icon

БИЗНЕС ПАРК – РУСЕ е офисен комплекс, разположен в
сърцето на града, между два основни булеварда и
спирки на градския транспорт. Удобната му локация
позволява лесен и бърз достъп до всяка точка на града. Състои
се от 4 сгради, разположени върху парцели с обща площ
26 000 кв. м. Основната част от сградите е предназначена и се
ползва за офиси и търговски площи. На територията на Бизнес
парка има и медицински център за доболнична помощ.
Бизнес парк – Русе разполага и с подземен паркинг с
площ 7 500 кв. м и над 500 паркоместа.
 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев