ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Ръководство разкрива възможностите за европейско финансиране в сферата на туризма

22.03.2023

Министерство на туризма разработи Ръководство с цел да подпомогне участниците в туристическия бранш като повиши тяхната информираност относно възможностите за финансиране чрез използване на средства от европейските фондове и програми.

В ръководството са представени всички възможности за финансиране на туристическия сектор по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, по програми финансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027 г. както и по други програми на ЕС.

За всички възможности за финансиране е представен линк към официалната интернет страница по всяка програма/фонд/инструмент, за да бъде създадена практическа възможност всеки заинтересован да може да следи за актуална информация и покани за набиране на проектни предложения по нея, както и да може да се запознава с индикативната годишна работна програма съдържаща кратко резюме на предвидените за обявяване процедури за съответната година.

Сред допустимите бенефициенти по отделните програми са: представители на гражданското общество (неправителствени организации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на община Русе, включително държавни органи, областна администрация и общинната.

Ръководството може да бъде изтеглено от тук.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев