ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Общинското ръководство представи извършеното по проекта за реконструкция на бул. „Трети март"

01.02.2022

На заключителна пресконференция екипът на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, e-MS код ROBG-418 представи основните дейности, реализирани в рамките му.
      Ключовият за Русе бул. „Трети март“ беше реконструиран и модернизиран, както и свързания с него Сарайски мост, които са основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София, част от мрежата TEN-T. По булеварда са изградени нови трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания, е осигурена достъпна среда. Всички строителни дейности приключиха окончателно на 22 ноември.
    С извършените ремонти по пътното платно, тротоарите и връхната конструкция на мостовото съоръжение са възстановени експлоатационната му годност и нормалната пропускателна способност, което вече позволява движението по прекъснатата връзка под моста. Капацитетът, устойчивостта и издръжливостта на пътя и съоръженията му също са увеличени, характеристиките на транспортната експлоатация са подобрени и са осигурени по-добри условия за комфортен, безопасен и икономичен транспорт.
     Представители на екипа от румънска страна поясниха, че с цел гарантиране на сигурност, облекчаване и подобряване на транспортните потоци през Дунав мост, са монтирани пътни знаци, светофари и информационни LED табла. В контекста на европейската, национална и регионална сигурност и необходимостта от установяване на конкретни мерки за намаляване на пътния риск, е закупено оборудване за нуждите на пътна полиция Гюргево.
     По време на проекта бяха реализирани и информационни кампании за обучение по безопасност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата. Събитията бяха ориентирани предимно към децата и младото население, но те предоставиха ценна информация на родителите по отношение на правилата и инструкциите за безопасност на движението в трансграничния регион.На събитието присъстваха заместник-кметът и ръководител на проекта Магдалина Илиева, областният управител на Област Русе Анатоли Станев, заместник областният управител Синан Хебибов, Думитру Беяну – председател на Окръжен съвет – Гюргево, ръководителят на Проекта от румънска страна – Кристина Ингяуа и Лили Ганчева, която освен в ролята на преводач, зае мястото и на водещ.
      Проектът се осъществи по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добро свързване към транспортната мрежа TEN-T“ и е с продължителност 36 месеца.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев