ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе увеличава финансирането за културни проекти

16.02.2023

Повишават се изискванията за качество на кандидатстващите проекти

Общинските съветници одобриха с единодушие промяна в правилника на Програма „Култура“, с която Община Русе финансира събития и проекти в областта на изкуствата и културата.

Предложенията за промени бяха направени на заседанията на Обществения съвет по култура във връзка с растящата инфлация. Всички промени, направени в правилника на програмата, целят да стимулират развитието на културната дейност на територията на общината.

Променен бе срокът за обявяване на Програма „Култура“ – не по-късно от февруари на текущата година. По този начин културните оператори ще имат достатъчно време за планиране на своите събития и кандидатстване в конкурса. Така ще се избегне изчакването на приема на републиканския бюджет, който тази година също ще се забави повече от обикновено. Крайният срок за отчитане на дейността по програмата също бе променен – от 10 на 1 декември.

Малките творчески проекти ще получават 5000 лв. от Община Русе, вместо досегашните 4000 лв.

Промяна има и в размера на собствения принос на кандидатстващите – от 30 % той става 20 %. Новият правилник ще позволи на желаещите да се включат в програмата с проекти с бюджет до 2000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране.

Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането. До момента този процент бе 30.

Ежегодно програма „Култура“ на Община Русе подкрепя русенската общественост в създаването на уникални културни продукти. През 2022 г. в рамките на програмата са финансирани 28 проекта на културни организации от публичния, частния и неправителствения сектор на обща стойност от 110 000 лв.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев