ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на кейовата стена

29.09.2021

В рамките на проекта бе направена рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и бяха подобрени навигационните условия на три корабни места.

„С този проект, както и с останалите, които изпълнява Община Русе по програмата Интеррег, виждаме материалните измерения на труда ви, но и нематериалните, тъй като с всеки следващ продължаваме да развиваме партньорството между двата ни съседски народа“, обърна се кметът Пенчо Милков към изпълнителния директор на Бюрото за трансгранично сътрудничество България-Румъния Николета Минку и Проектния директор на програмата Кристиян Раду.

Сред заложените дейности, които текат и в момента, е изграждането на сектор от канала Св. Георги в Гюргево за подобряване свързаността в еврорегиона.

Главната цел на проекта е подобряване на водната инфраструктура между Русе и Гюргево и повишаване на транспортната безопасност по водните пътища на Долен Дунав.

Общият бюджет възлиза на 7 345 319.73 евро, от които съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие - 6 247 468.60 евро, съфинансиране от националните бюджети на България и Румъния - 955 495.20 евро и собствени принос на бенефициентите - 146 999.26 евро.

Периодът на изпълнение на проекта е до 2023 г.

Събитието бе част от Годишната конференция относно изпълнението на Програмата lnterreg V-A Румъния-България.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев