ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Нови пазари и инвестиции в медицинска апаратура предвиждат общинските търговски дружества

28.04.2023

Значителни инвестиции в материалната база и повишаване квалификацията на персонала планират общинските търговски дружества със 100% общинско участие в капитала. Това стана ясно от провелата се балансова комисия, оценяваща финансово-икономическите им резултати.
7 от общо осемте дружества приключват годината с положителен финансов резултат. Това са „Общински пазари” и шест лечебни заведения -  “Диагностично консултативен център 1 – Русе”, „Медицински център 1 – Русе”, „Център по дентална медицина 1 – Русе”, „Център за психично здраве – Русе”, „Комплексен онкологичен център – Русе” и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе”.
Единственото дружество, което не реализира положителен баланс за 2022 г., е „Общински транспорт – Русе“ ЕАД, което се обяснява със социалната функция, която то изпълнява.
Дружеството „Общински пазари”, което стопанисва 15 търговски обекта, за поредна година реализира счетоводна печалба. За 2022 г. тя е в размер на 73 хил. лева. Приходите са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения, като през изтеклата година дружеството е внесло в бюджета на Община Русе 320 хил. лева, от които дивидент в размер на 103 000 лв. През отчетния период то реализира инвестиционната си програма с реконструкция на Централния пазар, ремонтиране и обновяване на пазар „Сан Стефано“ и изграждане на ново търговско помещение. Дружеството е ангажирано и с организирането на Ледената пързалка и Русенския пролетен панаир, превърнали се в традиционно развлечение на русенци.
През тази година от “Общински пазари” възнамеряват да реализират няколко проекта, свързани с изграждане на нов покрит пазар в кв. „Чародейка север“, втори етап от реконструкцията на Централния пазар, изграждане на нов пазар в района на Дунав мост и благоустрояване на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“.
Управителите на лечебните заведения представиха пред комисията своите намерения през текущата година да направят инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в повишаване квалификацията на персонала.
Комисията ще предложи на Общинския съвет всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент за финансовата 2022 г. в бюджета на Община Русе.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев