ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Финална конференция отчете постигнатите резултати по проект „Русе - нисковъглероден град“

23.05.2023

На 22 май в Кръгла зала на Община Русе се проведе финална конференция за отчитане на постигнатите резултати по изпълнявания от местната администрация проект „Русе - нисковъглероден град“. Той е финансиран от „European City Facility – EUCF“ и Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Horizon 2020“.

Финансовата подкрепа се предоставя на градовете в Европейския съюз за разработване на инвестиционни концепции, необходими за ускоряване на изпълнението на планове за действие в областта на енергетиката и климата.

Проектът цели да се засили въвеждането на нисковъглеродни превозни средства в системата на обществения транспорт, увеличаване на инвестициите в подобрена ефективност на дома, както и подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради.

Извършените дейности по проекта включват изработването на технически анализ и дизайн на 2 мегаватов соларен парк и избиране на парцел, подходящ за изграждането му. Извършена е актуализация на техническите и финансови аспекти на анализа на проекта за водороден транспорт, изготвени са неговите бизнес планове, като са подготвени и критерии за обществена поръчка, свързана с реализацията му.

Анализирано е  състоянието на 15 публични сгради и са актуализирани инвестиционните проекти за обновяването им чрез въвеждането мерки за енергийна ефективност.

Проведени са над 40 срещи с етажните собствености за оказване на подкрепа  чрез информиране и запознаване с възможностите, които предоставя Националния план за възстановяване и устойчивост за многофамилни жилищни сгради. Вследствие на тази информационна кампания в Община Русе са регистрирани 34 заявления за кандидатстване по мярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“.

На база на всички извършени дейности е изготвена и инвестиционна концепция, обединяваща резултатите от горепосочените акценти на Проекта, като Община Русе привлече и външен екип от експерти за сътрудничество при изготвяне на цялостната инвестиционна концепция.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев