ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

ВЪПРОСНИК за провеждане на анкетно проучване сред предприятия опериращи на територия на община Русе

03.02.2023

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълняваният от Българо-румънската търговско-промишлена палата, в партньорство с община Русе, проект BG05SFOP001-2.025-0092-С01 „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, който е финансиран по Оперативна Програма „Добро Управление” 2014-2020, и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да се включите в анкетното проучване: https://forms.gle/ojLtFqDYmuETmuA5A насочено към подобряване на механизмите за сътрудничество и партньорство между бизнеса и местната власт – общинска администрация и общински съвет.

Като основна част от проекта е предвидено проучване на потенциала за икономическо развитие и инвестиции в община Русе и взаимодействието между бизнеса и местната власт при формулиране и изпълнение на политики насочени към подобряването на икономическото развитие.

Изследването е напълно анонимно. Получената информация ще се третира в съответствие със законодателството, относимо към защита на личните данни. Получената информация, ще бъде използвана в обобщен вид в анализа, и няма да се представя индивидуално.

Екипът на Българо-румънската търговско-промишлена палата предварително Ви благодари за Вашата съпричастност и съдействие!

BG05SFOP001-2.025-0092-С01 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев