ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

В Русе откриха Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии

08.11.2023

Център за върхови постижения към РУ „Ангел Кънчев“ беше открит официално днес от ректора на висшето учебно заведение акад. Христо Белоев, дтн. На тържествената церемония, която се състоя от 11 часа на ул. “Митрополит Григорий“ 12, присъстваха новоизбраният кмет на община Русе Пенчо Милков, временно изпълняващият длъжността кмет Димитър Недев, зам.-кметовете Златомира Стефанова, Магдалина Илиева и Енчо Енчев, зам.-областният управител Георги Георгиев, гости от партньорски публични, бизнес, неправителствени и академични организации.

„Резултатите от този център ще бъдат видени тепърва и той заедно с другите лаборатории, които ще бъдат откривани през следващите месеци и години, ще дадат едно ново ниво на Русенския университет. Като един от десетте изследователски университета в България ще имаме възможност наистина да бъдем иновативни“, заяви ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев. Пенчо Милков подчерта, че с нововъведенията, които предлага центърът, ще бъде подобрено значително обучението на студенти и ученици, което ще спомогне за изграждането на още по-добре подготвени кадри в обществото.

В комплекса УНИТе са изградени пет лаборатории, които са в сферата на информационните и комуникационни технологии. Тяхната дейност е свързана предимно с виртуализация, 3D сканиране, прототипиране и смесена реалност. Изградена е и зала за видеоконферентна връзка, отговаряща на най-високите световни стандарти.

Новото звено ще подпомага развитието на докторанти и студенти чрез участие в научни разработки, ще изгражда и поддържа необходимата за дейността съвременна инфраструктура и отново заедно с други институти и изследователски центрове от страната и чужбина ще участва в изграждането на изследователски мрежи. Те ще могат да използват високо специализирани софтуерни решения и компютърно осигурени комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкав мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряването в реални условия на резултатите от тях.

Новата научно-образователна инфраструктура се реализира в рамките на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Стойността му е над 29 млн. лв., а партньори в проекта са СУ "Св. Климент Охридски", РУ "Ангел Кънчев", ТУ-София, ШУ "Епископ К. Преславски" и Бургаският университет "Проф. Асен Златаров".

 

 

Източник: Община РусеИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев