ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

В края на 2022 г. ще стартира Програма за подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове

15.08.2022

Във връзка с безвъзмездното финансиране Министерството на иновациите и растежа разработи проект на критерии за подбор и оценка на проектите на потенциалните бенефициенти, които бяха представени и предложени за обсъждане с представители на Общински администрации и Индустриални паркове/зони.

Предвижда създаване на условия по привличане и установяване на стратегически инвеститори в индустрията (anchor investors) посредством:

- подготовка на терени за инвестиции

- изграждане на довеждаща инфраструктура

- зелена и иновативна инфраструктура

- осигуряване на мерки съгласно ЗНИ

- подпомагане на инвестиционни проекти във връзка с приоритетите на МВУ по отношение на климатичните промени и дигитализацията.

Проектът е структуриран в два компонента:

Компонент 1- близо 200 млн. лева се предоставят чрез финансов инструмент договорен с ЕИБ и СБ

Компонент 2 – безвъзмездна финансова помощ (БФП) на стойност 216,5 млн. лева за изграждане на довеждаща и частично вътрешна инфраструктура до индустриални зони и паркове

Критериите за подбор и оценка на съществуващи оператори на индустриални зони, за които е предвидена грантова подкрепа от до 40 млн. лв. без ДДС, със съответстващи им под-критерии включват: минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на оператора и финансовата му независимост; изисквания за технически и административен капацитет на оператора, включително стратегия за привличане на инвеститори и ускорени административни процедури; потенциал за инвестиции на индустриалната зона и наличие на инвеститори; техническо изпълнение, в т.ч. проектна готовност, както и планирани „зелени инвестиции“ (ВЕИ и третиране на отпадъци). Предвижда се и бонификация на оператори от слаборазвити региони. Залага се и изискване към момента на кандидатстване за подкрепа, терените в индустриалната зона да бъдат със статут на индустриални такива.

За нови/ малки оператори на индустриални зони е предвидена грантова подкрепа до 2 млн. лв. без ДДС, като същите ще следва да са само от слаборазвити региони. Предложените за тях критерии за подбор, са аналогични на заложените за съществуващите оператори на индустриални зони.

Кандидатстването по нея започна на 22 юли 2022 г. и ще продължи до 21 септември 2022 г. включително. Документите се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632

За подготовка набирането на проекти за индустриални зони, от Министерството на иновациите и растежа, което отговаря за реализацията на Програмата, организираха събитие по представянето: https://mig.gov.bg/vsichki-novini/v-kraya-na-2022-g-sthe-startira-programa-za-podkrepa-za-razvitie-na-industrialni-zoni-i-parkove/. В рамките на същото, в което се включиха и общини, се представиха проекти на критерии за подбор и оценка на нови и съществуващи оператори на индустриални зони. Информацията за Програмата, времевият график за изпълнението и критериите, представени на събитието, са публикувани на: https://mig.gov.bg/wp-content/uploads/2022/08/presentation-on-inv.-criteria_03082022.pdf

При наличие на интерес към бъдещата Програма, до 1 септември 2022г. на електронна поща: namrb@namrb.org може да споделите Вашите предложения и коментари по проектите на критериите.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев