ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

С над 700 хил. Община Русе ще дофинансира проекта за енергийноефективно осветление и изграждане на фотоволтаична централа

14.09.2022

На 12.09.2022г. кметът на Община Русе Пенчо Милков и министърът на енергетиката Росен Христов подписаха анекс с корекции по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм. Промените ще гарантират ускоряването на дейностите по програмата, част от които е и проектът на Община Русе за масова подмяна на осветителните тела и изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.

„В момента е нужно да се вземат работещи мерки, защото енергийната ситуация в цялата страна на прага на зимата е притеснителна“, коментира кметът Пенчо Милков.

Той запозна министър Росен Христов с начините, чрез които Община Русе оптимизира своето енергопотребление – подмяната на външното осветление на голяма част от уличната мрежа с енергоефективно, водородната клетка, която отскоро се полза като алтернативен енергиен източник в Дома за възрастни хора с деменция „Приста“, както и съвместната работа на Община Русе, БАН и Столичната община в два проекта за водородна енергия. Пенчо Милков благодари на министъра за бързата реакция за изготвянето и подписването на анекса, благодарение на който процедурата ще може да се дофинансира от бюджета на Община Русе с над 700 000 лв. и проектът да се удължи до цялостната му реализация.

На срещата присъстваха още и кметовете на Сандански, Ловеч, Смолян и Велико Търново, които също разписаха анекси по Норвежката програма. Министър Христов сподели, че в утежнената ситуация с доставката на горива е добре общините да се насочат към използването на собствени геотермални източници, както и да оптимизират своето потребление.

Норвежката програма цели да изпълни следните мерки за енергийна ефективност:

- подмяна на осветителните тела в Русе и въвеждане на Информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление;

- изграждане на локална система за автоматично управление на три улици (бул. „Христо Ботев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Гоце Делчев“). Доставка и настройка на автоматизирана информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление;

- изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.

Дейностите по Норвежката програма в община Русе приключват на 15 декември 2023 г., като прогнозите са тя да доведе до над 100 000 евро годишно парични спестявания, както и да намали драстично емисиите на СО2.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев