ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Русе, Борово и Иваново създават Местна инициативна рибарска група

13.07.2023

Общинските съветници одобриха предложението за създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на територията на общините Русе, Иваново и Борово с водещ партньор Община Русе.

Целта ѝ е да се сформира група от всички заинтересовани страни с представители на местните общности, включително от публичния, неправителствения и бизнес сектора.

Идеята е на база на местните природни, човешки и културни ресурси да бъдат инициирани проектни идеи, с които да се кандидатства за финансиране за проекти, свързани с река Дунав.

Ще бъде разработена и Стратегия за водено от общностите местно развитие, като прилагането ѝ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и тези в обществена полза на територията на МИРГ.

Визията на стратегията е територията, обхваната от „МИРГ Русе-Иваново-Борово“, да стане привлекателно място, съчетаващо природно и културно богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен начин на живот“.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев