ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Публично обсъждане на дългосрочен дълг за модернизация на осветлението в Русе

14.12.2022

Община Русе кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на 23.12. от 12:00 ч. в зала „Св. Георги“, пл. "Свобода" № 6, на публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе (включително кварталите Средна кула и Долапите), както и система за мониторинг, чрез които да се постигнат икономии в потреблението на електрическа енергия.

Максималната стойност на дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) е до 1 953 179,44 лева с ДДС, като условията за погасяването на дълга са до 5 години, считано от приемане на изпълнението на ЕСМ.

Обезпечаването на дълга е предвидено от заложените в договора реализирани икономии в следствие на инвестицията, финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия.

Повече информация за параметрите на предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе можете да откриете тук.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев