ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Проведе се встъпителна среща по проект Sports for Green Deal

20.01.2023

Днес приключи двудневната встъпителна среща по проект Sports for Green Deal, по програма Еразъм Спорт, която се проведе в сградата на Община Русе. В нея участие взеха зам.-кметовете Енчо Енчев и Златомира Стефанова, Ивайло Кадишев - директор на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, служители от отдел "Международно сътрудничество и проекти" и представители на Министерството на младежта и спорта - Илияна Христова, директор дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ и Теодора Саракостова, държавен експерт.

На срещата присъстваха още доц. д-р Десислава Атанасова - зам. ректор на РУ „Ангел Кънчев“ и д-р Валери Йорданов - ръководител катедра „Физическо възпитание и спорт към университета, както и председателите на СК „Триатлон-Далян“, СК „Компас-крос“ и СККК „Локомотив“-Русе.

Чрез видеоконферентна връзка участие взеха проф. Даниела Дашева и доц. Петър Янков от НСА и Европейска мрежа на спортовете на открито, както и представители на дисциплините триатлон, драконови лодки и ориентиране от Турция, Северна Македония, Сърбия и Германия. Модераторът на събитието Емилия Петкова, експерт от Община Русе, прочете поздравителен адрес от ректора на НСА „Васил Левски“ проф. Николай Изов.

Община Русе е основен координатор по проекта, в който ще си партнира със спортни клубове по ориентиране, триатлон и драконови лодки от 10 държави, Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Европейска мрежа за спортове на открито (Франция) и Русенския университет.

В рамките на 12 месеца консорциумът ще работи за повишаване на осведомеността на обществото относно ролята на базираните в общността спортни дейности на открито чрез общоевропейско спортно събитие, много обучителни материали, комуникационни дейности и конкурси.  

В заключителната част на срещата партньорите постигнаха съгласие основната проява по проекта да се проведе през месец септември при езерото Липник в с. Николово.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев