ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Популяризиране използването на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци е част от проект на Община Русе

11.09.2023

В рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, са закупени мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на „Европейско икономическо пространство 2014-2021 г. с програмен оператор Министерство на околната среда и водите. В рамките на проекта е изработен и клип за популяризиране на мобилните центрове, който е достъпен на следния линк: https://youtu.be/KMTqmTIRg3w

В мобилните центрове могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство:

 • Хартия;
 • Пластмаса;
 • Стъкло;
 • Метали;
 • Електрическо и електронно оборудване;
 • Опасни отпадъци от бита;
 • Акумулатори и батерии;
 • Пържилна мазнина;
 • Лекарства с изтекъл срок на годност;
 • Флакони със сгъстени газове;
 • Тонер касети;
 • Луминисцентни лампи;

Новата услуга, която общините предоставят за своите граждани, за разделно събиране на отпадъците се осъществява чрез 5 броя мобилни центрове на територията на Община Русе с 3 броя мобилни центрове на територията на Община Ветово.

В Община Русе те са на разположение на следните места:

 • ж.к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“ №2А;
 • х.к. „Дружба“ №3, бул. „Христо Ботев“, до бл. 13
 • ж.к. „Здравец-Север“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“;
 • ж.к. „Ялта“, ул. „Шип“
 • ж.к. ЦЮР, ул. „Муткурова“ №86, зад бл. ЦЮР-3

В Община Ветово те са на разположение на следните места:

 • Град Ветово, ул. „Трети март“ №2 (Общинска администрация);
 • Град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №32 (до Кметство Глоджево)
 • Село Смирненски, ул. „Преслав“ №5 (до парка срещу Кметство Смирненски)

Чрез използването на мобилните центрове се спомага за опазване на природата от замърсяване с вредни и опасни вещества, както и ще се създадат условия за подобряване чистотата на града.


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

►За да се запознаете с Кампанията, можете да натиснете върху снимката по-долу, за да можете да изгледате видеоклипа!

Повече информация за проекта на следният линк: https://green-together.eu/         ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев