ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Подготвя се търг за отдаване под наем на 27 павилиона до спирки в Русе

14.03.2023

Община Русе започна организацията на процедурата за отдаването под наем на първите 27 от общо 48 павилиона за търговска дейност, намиращи се в непосредствена близост до спирки от линиите на градския транспорт. Това стана възможно, след като Общинският съвет гласува през изминалата и тази година решения за прекратяване на двата дългосрочни договора за концесия на 260 спирки в града, а Община Русе влезе в собственост с приемо-предавателни протоколи.

Отдаването под наем на търговските обекти ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. В процедурата се обмисля и въвеждането на допълнителни тръжни условия, които ще имат отношение единствено към външния вид на обектите и поддържането на чистотата около тях.

Наемната цена на всеки обект поотделно се изчислява съобразно предвидените в Наредба №2 на Общински съвет-Русе начални наемни цени. По предварителни изчисления началните цени по време на търга няма да надвишават 100 лв. на месец. Павилионите са с размери между 4 и 6 кв. м, като към някои от тях са монтирани модули за поставяне на хладилни витрини.

Първият търг за отдаване под наем на търговските обекти се очаква да бъде проведен в средата на април. Във връзка с това предварително ще бъде публикувана подробна информация относно всички условия и срокове. Вторият етап от процедурата по отдаване под наем ще включи и останалите 21 търговски обекта. Списък с адресите на първите 27 павилиона можете да откриете тук.

Припомняме, че през последните дни започна постепенната подмяна на счупени и пукнати стъкла по спирките от служители на ОП „Комунални дейности“.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев