ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Общината планира сключването на ЕСКО договор за изграждане на енергоспестяващо улично осветление в Русе, Средна кула и Долапите

23.12.2022

Премина общественото обсъждане, което Община Русе организира във връзка с намерението за сключване на ЕСКО договор за обновяване на уличното осветление в града и кварталите Средна кула и Долапите.

Той предвижда изграждане на енергийно ефективно улично осветление и система за мониторинг на обща стойност 1 953 179, 44 лв. Инвестицията се извършва изцяло за сметка на изпълнителя, а общината заплаща единствено при постигане на договорените икономии на електроенергия.

В момента годишното потребление на електроенергия за улично осветление на Община Русе е 3 610 281 kw/h, за което тя плаща 1 900 000 лв. с ДДС. На база актуалните цени на електроенергията ЕСКО договорът предвижда годишни спестявания от 478 хил. лв.

Важно да се отбележи, че ЕСКО договорът не е кредит или кредитен инструмент, а лизинг, при който Общината първо получава актива, възползва се от неговото благо и със спестените средства заплаща. Срокът за изплащане е 5-годишен, като вноските са на 6-месечие.

Системата за контрол ще предоставя информация дали наистина са постигнати заложените в договoра икономии. В случай, че те не са изпълнени, Общината няма да заплати.

Планира се общо 4 418 осветителни тела да бъдат подменени по договора, като по този начин ще бъдат спестени близо 24 % от разходите за електроенергия в Русе, 59,88% от тези в Средна кула и 47, 64%  от тези в Долапите.

В резултат от изпълнение на договора се очаква да бъде подобрена средата за живот на русенци, да се намалят разходите за електроенергия и за експлоатация на осветителните тела.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев