ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе започва мащабна кампания за подобряване на градската среда

23.12.2022

„Инфраструктурата в Русе е на русенци и отговорността тя да се подобри е наша“, заяви кметът Пенчо Милков на общественото обсъждане за поемане на дългосрочен заем за основен ремонт на русенските улици и тротоари.

Община Русе започва кампания за мащабно подобряване на градската среда, като се предвижда парите да бъдат осигурени от общинския бюджет, от държавата и с кредитни средства.

За първи път през 2022 г. Община Русе осигури над 5 млн. лв. собствени средства за ремонти на междублоковите пространства и бяха ремонтирани паркингите на над 60 жилищни блока в кв. Здравец и кв. Здравец Север-2. По думите на кмета през следващата година ще се заложи не по-малка сума от местния бюджет за поетапното и системно асфалтиране и в други квартали.

3,2 млн. лв. вече бяха отпуснати на Общината с решение на Министерския съвет и те са за основен ремонт на ключовите улици „Плиска“, „Доростол“, „Солун“ и „Тулча“, по които ежедневно преминават хиляди русенци.

„Освен тези средства, имаме нужда и от допълнителни, които ще ползваме чрез кредит. Предвид настоящата икономическа обстановка и анализа, който сме правили, най-бързо поскъпват строителните материали“, каза Пенчо Милков.

Максималната сума на кредитното финансиране е 12 млн. лв., като гратисният период, в който Общината няма да плаща задължения, е 2 години. В същото време ще има възможност парите бързо да бъдат вложени и ремонтите да се извършат в рамките на 24 месеца.

Стойността на кредита е определена на база на количествено-стойностни сметки на пътни инженери и е съобразена с темповете, с които изпълнителите биха се справили със строителните дейности.

Предвижда се със средствата да бъдат ремонтирани над 28 обекта в критично състояние в целия град, на които не е извършван основен ремонт през последните години (121 830 кв. м. улични платна и 32 204 кв. м. тротоари).

Критерият за избор на улиците е те да са с голяма транспортна натовареност, значимост за кварталите и да не са ремонтирани основно през последните няколко години.

За всяка улица ще бъде извършено проектиране и основен ремонт на пътната настилка и тротоарите. Зам.-кметът Магдалина Илиева уточни, че там, където велосхемата на Русе предвижда велоалея, такава ще бъде проектирана и изградена.

Ако общинските съветници одобрят взимането на кредита, Общината започва процедура  на състезателен принцип, в която финансови институции ще предлагат най-изгодните за Община Русе кредитни условия.

Лихвата се формира от основния лихвен процент + фиксирана надбавка не повече от 4 пункта годишно, като банките ще се конкурират с предложения, по-ниски от тази стойност.

На русенци бе представена интерактивна карта, съдържаща улиците, които се предвижда да се асфалтират със заемните средства, тези, които ще бъдат цялостно асфалтирани от ВиК след приключване на Водния цикъл, и тези, които са били ремонтирани в последните 10 години.

Кметът призова гражданите да се запознат с данните и да споделят предложения на официалния имейл на Община Русе mayor@ruse-bg.euИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев