ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе ще подпомогне финансово издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират

13.12.2022

Община Русе ще подпомогне Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, които ще кандидатстват за безвъзмездно саниране, като осигури средства за изготвянето на технически паспорти, енергийно обследване и архитектурно заснемане.

Това се прави за първи път в Русе, а инициативата е на кмета Пенчо Милков. Тя бе одобрена с мнозинство на днешното заседание на общинските съветници.

„Община Русе е една от малкото, които създаде възможност да подкрепи гражданите, така че те да могат да спазят крайния срок за кандидатстване 31 май 2023 г.“, отбеляза кметът. Той допълни, че освен финансова помощ, е сформиран и екип от общински служители, които участват на място в събранията на собствениците, разясняват условията на програмата и попълването на документите.

С днешното решение се даде съгласие Общината да осигури заем до 1 млн. лв. на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), и участниците в тях да изготвят технически паспорти и архитектурни заснемания, както и да проведат обследвания за енергийна ефективност, придружени от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.

При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

За финансирането ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на следните условия:

- собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

- сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

- 100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

- сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите посочени в т. 1 на настоящото решение.

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е първият етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд". Предвижда се интензитетът на безвъзмездната

финансова помощ да е 100% от допустимите разходи и набирането на проектни предложения да приключи до 31.05.2023 г.

Насоки за кандидатстването ще откриете тук.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев