ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе представи проекта за адаптация и смекчаване към климатичните изменения на бул. „Цар Освободител“

31.01.2023

В Община Русе се проведе информационно събитие по инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия“, в изпълнение на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на ЕИП. Екипът представи проекта, неговите цели и очаквани резултати.

    С изпълнение на пилотната инвестиционна мярка се предвижда да се реализира върху открития пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ комбинирано съоръжение за смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров“, който е идентифициран проблем за Русе. Това ще допринесе мястото да се социализира и от територия за транзитно преминаване, да се превърне в зона за отдих.

    Припомняме, че Община Русе е една от осемте български общини- партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. За тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

    Всяка от общините след запознаване с чуждия опит и посещение в Норвегия направи анализ на заплахите от климатичните промени на местно ниво и на общинските политики, като използва специално разработена за целта методология. В резултат на тази едногодишна работа всяка община идентифицира подходяща инвестиционна мярка, която се финансира в рамките на същия проект и осъществяването й започна през изминалата година.

     В идните месеци предстои сключване на договор с изпълнител за пристъпване към съществената част на проекта.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев