ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе пита гражданите относно Плана за интегрирано развитие на общините 2021 – 2027 г.

11.08.2021

Целта е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от хора и да се повиши обществената информираност относно приоритетите за развитие на Община Русе. Интегрираното планиране изисква участието на всички заинтересовани страни при вземане на инвестиционни решения, свързани с жилищата, инфраструктурата, образованието и здравеопазването на даден район, както и относно транспорта, икономическия растеж, социалното и културното благосъстояние. Проектът предвижда и преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на общината.

Коментари и препоръки можете да отправите на адрес:  l.gospodinova@ruse-bg.eu до 10 септември 2021 г.

Проектът на „Стратегическа рамка за развитие на Община Русе” е публикуван на официалната интернет страница на Община Русе на адрес: https://obshtinaruse.bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina в раздел „Стратегии, планове и отчети“, секция „План за интегрирано развитие на община“.

Община Русе разчита на сътрудничеството на гражданите и благодари на взелите участие в планирането на развитието ѝ до 2027 г.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев