ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

ОБЩИНА РУСЕ КАНИ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ АДМИНИСТРАЦИИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В "ДНИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ"

01.08.2023

От 14 до 18 август Община Русе организира "Дни за разделно събиране на отпадъци в администрациите". Инициативата е част от кампанията "Учрежденията събират разделно! Последвай ги и ти!" по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

 

Всички желаещи администрации могат да се включат като предадат събраната от тях хартия в мобилните центрове на следните адреси:

  • ж.к. „ЗдравецСевер“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“
  • ж.к. „Ялта“, ул. „Шип“.

 

Целта на инициативата е да се насърчат администрациите да започнат да събират разделно. Резултатите от проведената кампания, и събраната хартия, в рамките на този ден, ще бъде публично оповестена и публикувана на сайта на проекта.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев