ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Областният информационен център представи новото си издание с успешни проекти по ЕСИФ

09.02.2023

         Областният информационен център–Русе представи днес в офиса на БТА новата си книжка с успешни проекти от област Русе, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмен период 2014 – 2020 г. Участие в събитието взеха и бенефициенти, които споделиха как са вложили европейските средства и какви са реалните ползи от тях.
         Управителят на ОИЦ-Русе Диана Аврамова представи съдържанието на новата рекламно-информационна брошура. Тя е подготвена през 2022 г. и включва 24 проекта на различни бенефициенти от община Русе и останалите 7 общини на областта. Община Русе е представена с 9 проекта, а всички останали общини - с по 2 проекта. „Старахме се да подберем приоритетно проекти, които имат икономически ефект или пък допринасят за подобряване на условията на работа и живот, които са финансирани чрез различни оперативни програми и трансграничната Interreg V-A Romania – Bulgaria. Част от инвестициите са насочени към частния бизнес в областта на индустриалното производство, други към селското стопанство или публичната инфраструктура, включително към подобряване на безопасността по река Дунав“, поясни Диана Аврамова.
Един от интересните проекти е реализиран от „Прототипи и специални машини“ ЕООД по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за повишаване на производствения капацитет. Предприятието се намира в село Сандрово. Негов собственик е французинът Силвен Асалит. С европейското финансиране са закупени машини, благодарение на които основните производствени процеси се механизират, повишава се и качеството на производство. Макар и малка, компанията работи и за чужди фирми. В момента има поръчка за производство на специални машини за ски индустрията. Собственикът е и изобретател. През 2018 г. той печели награда за световна иновация от Френско-българската индустриална камара на 4-ото издание на French Tech@София. Закупеното по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ оборудване му дава възможност да кандидатства за получаване на лиценз за работа със състезателни автомобили. Към момента само две български фирми имат такъв лиценз, подчерта Силвен Асалит.
         В най-малката община Ценово през програмен период 2014 – 2020 са реализирани два важни проекта. Единият е на „Агрола Екоинвест“ ООД  в Новград, а другият - спортна площадка в с. Долна Студена. Фирмата отглежда плодове, а инвестицията по Програмата за развитие на селските райони ѝ позволява да затвори цикъла. На зелено е построен цех за замразяване на плодове. Това води до повишаване на конкурентоспособността на фирмата, а в района се отварят и работни места, което е изключително важно за местното население, обясни директорът Георги Пейчев. „Повишаването на цената на енергията е сериозен проблем, но без европейското финансиране не бихме могли да реализираме тази инвестиция. В бъдеще планираме да монтираме и фотоволтаици, за което вероятно отново ще разчитаме на европейските фондове“, сподели той.
Значим е и проектът на Община Ценово в Долна Студена. По Програмата за развитие на селските райони е създадена скейт и фитнес площадка, която е голяма придобивка за младежите от района, коментира представителят на Общината Марий Пейчев. Малко след построяването си тя привлича през уикендите дори скейтъри и туристи от близки и далечни градове. 60 % от населението на селото е от млади хора. „Планираме около площадката да се оформи парк за почивка, което ще направи района по-привлекателен за отдих и туризъм“, сподели Пейчев.   
        Значителен е ефектът от енергийното обновяване на Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“ в Две могили. Директорът Светлозар Донев подчерта значителния комфорт за учителите и учениците в класните стаи и в общежитието, по-здравословната среда и същественото повишаване на температурата в сградите. Новите визия и характеристики на двете сгради са реализирани чрез ОП „Региони в растеж“, а бенефициент е Община Две могили.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев