ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

ДГ „Снежанка“ спечели проект по национална кампания „Чиста околна среда-2023“

11.04.2023

Русенската детска градина „Снежанка“ спечели проект по национална кампания „Чиста околна среда - 2023“. Той е на Министерството на околната среда и водите - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (МОСВ - ПУДООС), а темата на проекта, разработен от педагогическите специалисти от детската градина, е „Природата е вълшебство“.

В рамките на изпълнението му ще се обнови дворът на детската градина, тревните площи ще бъдат облагородени, ще се изгради нова площадка за игра и учене на мястото на неизползваемите пясъчници, и ще се подновят амортизирани съоръжения.

Основната цел при изпълнение на дейностите е повишаване на екологичната култура на децата, придобиване на трайни навици в опазване на околната среда и оптимално организиране на средата за екологично въздействие върху тях.

Очакванията са с изпълнението на проекта да бъде засилен детският интерес към всички инициативи с екологична насоченост, свързани с една по-чиста среда за живот чрез различни мероприятия.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев