ruse

ОБРАЗОВАНИЕТО
В РУСЕ

СИЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И МНОГОПРОФИЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

icon

Достатъчно зелени пространства, кратки разстояния между кварталите и поддържана
социална инфраструктура са предпоставка все повече млади хора да избират
да останат в града и да се реализират в него. Детски градини, начални училища и
гимназии, даващи качествена професионална подготовка заедно с най-големия
многопрофилен български университет
в трансграничния българо-румънски регион
оформят образователната инфраструктура в Русе.

tik

В община Русе функционират 6 средни училища и 3 про- филирани гимназии с изучаване на английски език и на математика, общообразователно училище с интензивно изучаване на немски език, училище за европейски ези- ци, спортно училище, Национално училище по изкуства- та, частен професионален колеж и 3 частни училища. Детските градини са 24, а частен прием има в 5 от тях.

 
tik

Професионалните гимназии са общо 11 и в тях учени- ците получават както знания, така и умения в различни области – от електротехника, през дървообработване и вътрешна архитектура, строителство, механотехника, машиностроене, текстилна промишленост, до транспорт, корабостроене и корабоплаване. Освен обучението в професии, младежите в града имат и сериозна езикова подготовка по английски, немски, френски, испански, руски, японски и китайски.

 

Професионалните гимназии дават възможност за
преквалификация на кадрите, според изискванията на бизнеса.

Ученици от общо 9 гимназии и средни училища на територията на Общината се обучават в дуална система на обучение, а дуалните паралелки към 2023г. са общо 26.

В Русенския университет „Ангел Кънчев“ студентите се обучават в 20 професионални направления в различни области на висшето образование. Оценката, която дава Националната агенция за оценяване и акредитация на университета през 2018 г., е 9.44 от максимална 10.

 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – филиал Русе обучава студенти в областите: управление и администрация, туризъм, икономика, агро- бизнес и развитие на регионите, икономика и управление на агробизнеса.

 

Често младежите, дошли да продължат образованието си в Русе от други части на страната или чужди държави, остават в града, започват кариерното си развитие и създават семейства тук.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021 - 2023
© Снимки: Явор Мичев