ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С „ДОБРЕ ДОШЛИ“ В РУСЕ – ГРАДА НА СВОБОДНИЯ ДУХ!

През последните няколко години успяхме да осъществим знакови и дългоочаквани проекти, благодарение на които възродихме Русе като град-лидер, като икономически и индустриален център в региона!

Отличните предпоставки за получаване на добро образование в комбинация със стратегическото географско местоположение, сигурната бизнес среда и динамичния ръст на сектори с висока добавена стойност за обществото осезаемо променят облика на Русе и го правят добро място за живеене!

Общината работи активно за осигуряване на атрактивна градска марка и благоприятен инвестиционен климат чрез изпълняването на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг. Русе е и една от двете български общини със собствена Иновационна стратегия за интелигентна специализация, която поставя на дневен ред нови и амбициозни дългосрочни цели. До 2025 г. Русе ще се утвърди като град на знанието и иновациите, като град с конкурентоспособна икономика, чието развитие зависи от предприемчивостта, таланта и уменията на неговите жители!

За осъществяването на тази вдъхновяваща визия за града ни, силно разчитаме на Вас - представителите на бизнеса, настоящите и потенциалните инвеститори, създателите на реален икономически растеж.

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

 

10 ПРИЧИНИ,

ПОРАДИ КОИТО РУСЕ Е ДОБРО МЯСТО ЗА ИНВЕСТИРАНЕ

 

ДУНАВСКАТА
СТОЛИЦА
НА БЪЛГАРИЯ:

най-голямото
българско речно
пристанище

Принадлежност към
най-голямата
трансгранична
агломерация в българо-
румънския регион
РУСЕ-ГЮРГЕВО-
БУКУРЕЩ

Възможност
за достъп чрез
ВСИЧКИ ВИДОВЕ
ТРАНСПОРТ

ДОБРЕ РАЗВИТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
СИСТЕМА:
училища с
математически
и чуждоезиков профил,
професионални
гимназии

РУСЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

с традиции
в техническите
науки

Утвърден
ИНДУСТРИАЛЕН
ПРОФИЛ

Ниско равнище на
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
И ТАКСИ

Местни политики за
ПОДКРЕПА
НА БИЗНЕСА

Разнообразен
КУЛТУРЕН
КАЛЕНДАР

Възможности за
ОТДИХ И
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

 

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе