ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Започна доставката и монтажът на новите отоплителни уреди на пелети на одобрените домакинства

01.03.2023

Безвъзмездната доставка и монтаж на новите отоплителни уреди на пелети за одобрените домакинства стартира в края на месец февруари. Дейностите по подмяна са част от основната фаза по „Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз“.

Съгласно сключения договор с Изпълнителя през месец януари са извършени предварителни огледи за наличието и състоянието на изградените отоплителни системи в част от одобрените домакинства.

Целта на проекта е да се подобри качеството на въздуха на територията на общината чрез постепенното преминаване на домакинствата към алтернативни източници на отопление, щадящи околната среда.

Предстои скоро да бъде обявен и следващия етап по прием на документи по основната фаза на Проекта.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев