ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Русе бе домакин на международен проект за подпомагане на деца с образователни потребности

23.09.2022

В сградата на Община Русе се състоя среща на зам.-кмета Енчо Енчев с участниците в международното обучение на тема „Алтернативни подходи в работата с деца и младежи със затруднения в ученето“. То се проведе в Русе в периода 21-23 септември в рамките на проект “T2H: Teach me to Help” (Научи ме да помагам), а негов организатор е Асоциация Дислексия – България. Проектът е по програма Еразъм+ „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование“, като в обучението участват 34 учители и специалисти от страните – партньори.

По време на срещата бяха обсъдени основните направления на проекта, който е насочен е към образователния триъгълник - ученици с обучителни затруднения – учители и специалисти, работещи с тях – родители. Основната цел е да се обогати професионалният арсенал на учителите и специалистите с нови методи и подходи, които да бъдат приложени в работата с децата чрез обучения, семинари и споделяне на опит между колегите от страните – партньори.  Присъстващите специалисти от 7 държави се обединиха около мнението, че особено важно е повишаването информираността на родителите и тяхната ангажираност в учебния процес на децата с обучителни затруднения, като споделиха и практични идеи за оказване на емоционална и психологическа подкрепа на учениците от целевите групи. Бяха обсъдени и редица предизвикателства при създаване на условия за тяхното по-пълноценно включване в живота на класа и училището.       

Координатор на проекта “T2H: Teach me to Help” (Научи ме да помагам) е Асоциация CES от град Орадеа, Румъния. Партньори, освен Асоциация Дислексия – България, са провинциалният инспекторат на образованието от Коджаели (Турция), инспекторатът за начално образование от гр. Игуменица (Гърция), представители на висше училище от гр. Лодз (Полша), училища от Истанбул (Турция), Палермо (Италия) и Форнош дел Алгодреш (Португалия).ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев