ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Проведоха се откриващите пресконференции по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

07.12.2021

Първите 4 пресконференции, представящи проекта „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, се проведоха днес в съответните населени места.

Проектът се финансира по програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени“ от финансовия механизъм на Европейското политическо пространство (2014-2021) и предвижда:

- създаване на 5 мобилни центъра за рециклиране на отпадъци от домакинствата в Община Русе и 3 в Община Ветово;

- поставяне на 28 контейнера за строителни отпадъци (лифтдъмпери) в общините Русе, Ветово и Сливо поле и закупуване на мини челюстна трошачна машина за Община Тутракан;

- поставяне на 96 съда за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административните сгради на Община Русе, 3 машини за компресиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища на територията на Община Сливо поле и 20 съоръжения за събиране на капачки за Община Сливо поле;

- закупуване на биошредер за Община Русе, 1 мулчер-шредер, 3  самоходни косачки и 15  компостера за Община Сливо поле, както и моторна дробилка за дърва и клони за Община Тутракан.

Част от проекта е провеждането на социологическо проучване за моделите на потребление и генерирането на отпадъци в общините-партньори, чиито резултати ще помогнат при управлението им в бъдеще.

Предвидени са и информационни кампании, като кметовете на Сливо поле и Ветово бяха категорични, че фокусът им ще бъде върху децата и учащите, които от най-ранна възраст да се приучат към разделното изхвърляне на отпадъците в домакинствата и да пренесат тези навици и към по-възрастните.

„Приемаме изпълнението на дейностите изключително отговорно, защото проблемът с управлението на отпадъците не може да бъде подценяван“ заяви кметът на Сливо поле Валентин Атанасов.

„Община Русе е водещ изпълнител в проекта, но добрите резултати зависят от съвместната ни работа. Заедно ще можем да направим общините си по-чисти и по-добри за живеене“, допълни ръководителят на проекта Златомира Стефанова.

Проектът „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ се изпълнява от четири от петте общини, членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, и сред целите му са намаляване негативното човешко въздействие върху околната среда, увеличаване дела на рециклираните отпадъци, повишаване осведомеността и стимулиране на населението да изхвърля разделно.

Стойността на проекта е 759 704,88 лв., а продължителността му е 14 месеца.

Повече информация ще откриете тук.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев