ИНДУСТРИАЛНИ И БИЗНЕС ЗОНИ

Промишлени зони

В Русе има две ясно обособени промишлени зони – Източна и Западна, в които е концентрирана по-голямата част от индустриалното производство в града. В района на Източна промишлена зона, разположена по протежение на два основни булеварда в града – бул. "България" и бул. "Тутракан", функционират редица големи предприятия, в т.ч. Мегахим АД, Лубрика ООД, Топлофикация Русе ЕАД, Прециз Ал Енерджи ЕООД, Марисан & Колев АД и др. В Западна промишлена зона са ситуирани производствените мощности на Оргахим АД, Приста Ойл Холдинг ЕАД, Жити АД, Фазан АД, Ирим ЕООД, Ергодизайн ООД, Винпром-Русе АД, Бозмов ЕООД и др.

Община Русе предлага за продажба на потенциални инвеститори два терена в промишлените зони на града. По-големият имот се намира в Източна промишлена зона на международния булевард "България" и е с площ около 164 дка. Другият парцел е с площ от 44 дка и е разположен в Западна промишлена зона, в близост до републикански път I-5 "Русе-В. Търново". Процедурата по продажбата е еднаква и за двата имота и може да бъде стартирана след подаване на писмено заявление за инвестиционен интерес. Продажбата се извършва чрез провеждане на публичен търг, съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и при начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, след становище на Комисията по общинска собственост и решение на Общинския съвет. Имотите могат да бъдат продадени и без провеждане на публичен търг на инвеститори, определени като клас В, съгласно Наредба №24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В, както и след решение на Общинския съвет.

 

Карта на индустриални и бизнес зони

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе