ПРИСТАНИЩА В РУСЕ

Пристанища

Русе е най-голямото българско пристанище по поречието на Дунав. Тук е седалището на Параходство българско речно плаване АД – един от най-авторитетните и утвърдени превозвачи на дунавския транспортен пазар. Дружеството обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа, от Сулина и Констанца на Черно море до Майнц на река Рейн.

По крайбрежната ивица на Русе са разположени пристанища с национално, регионално и специално предназначение. Пристанищен комплекс – Русе ЕАД е държавно търговско дружество с място на управление гр. Русе, което ръководи дейността на няколко от основните български речни пристанища, в т.ч. и  Пристанище Русе. Порт Пристис ООД – Русе е концесионерът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“. Пристанища имат също Дубъл Ве Ко ООД, Булмаркет ДМ ООД, Ривър Сервиз ЕООД и др.

 

Източник: Агенция „Морска администрация“, Дирекция „Речен надзор – Русе“

 

* Пристанищен терминал Русе-Изток от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе е разделен на два терминала, които са в процедура по издаване на първо Удостоверение за експлоатационна годност.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе