ruse

Новини

icon
icon
icon
icon

Община Русе постави проблема с физкултурните салони на ОУ „Иван Вазов“ и „Никола Обретенов“ пред народни представители

20.12.2022

Актуални теми от сферата на образованието бяха дискутирани в Русе на среща с участието на Таня Тодорова – началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Общината, представители на РУО, директори и педагози от учебни заведения, и депутатите, членуващи в парламентарната комисия по образование и наука Елисавета Белобрадова и Иван Белчев. Обсъдени бяха способите за по-добро взаимодействие между учители и директори, и предстоящото преструктуриране на предучилищното обучение, което ще позволи на Министерството на образованието и науката да се грижи за подрастващите от яслена възраст до завършване на средното им образование.

          Таня Тодорова запозна народните представители и с исканията на Община Русе за осигуряване на финансов ресурс за изграждането на физкултурен салон към ОУ „Никола Обретенов”, както и за укрепване на нефункциониращия салон към ОУ „Иван Вазов“. Те са поставяни нееднократно от общината към сегашния и предходния просветни министри, които са дали уверения, че ще бъдат предвидени средства в бюджета. До момента обаче няма официална информация за отпускане на ресурса.

          Припомняме, че ОУ „Никола Обретенов“ е единственото училище в Община Русе, което няма изграден физкултурен салон за своите 371 възпитаници. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат в специално пригодени стаи, които не могат да изпълнят целите на обучението. Нужната сума за реализиране на проекта е над 4 млн. лв., които са непосилни за общинския бюджет. До момента ръководството на Община Русе е провело няколко срещи с Министерството на младежта и спорта с искане за съдействие по проблема.

          В ОУ „Иван Вазов“ се обучават 525 деца, които от няколко години не могат да спортуват в салона, където има пропадане. Община Русе многократно е кандидатствала за финансово подпомагане на физкултурната зала, като последно подаденият проект към ММС е от края на месец ноември. При последните срещи на заместник–кмета на Русе Енчо Енчев с министрите на спорта Андрей Кузманов и Радостин Василев е получено уверение, че проектът на общината е одобрен съгласно Наредба 4 на ММС и ще получи подкрепа при първа финансова възможност.

          Таня Тодорова запозна народните представители и с две дейности на Община Русе, за които през следващата седмица ще бъдат изпратени писма за съдействие до МОН.  Те са свързани с промяна в нормативните актове, уреждащи финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и промени в Постановление № 128 на Министерския съвет от 26.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищни детски градини и училища.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2021
© Снимки: Явор Мичев