ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСПЕКТИВА

ИТ&ИКТ индустрия

От няколко години насам, Русе утвърждава имиджа си на предпочитана дестинация за компании в сферата на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Отличните перспективи за растеж се обуславят от наличието на силни традиции в образованието (конкурентоспособни университет и математическа гимназия), близост до границата с Румъния и столицата Букурещ, установени международни партньорства и вече съществуваща широка мрежа от малки, средни и големи ИТ фирми с офиси в гр. Русе. Сред тях са Мусала Софт АД, Сирма Солюшънс АД, Нетуоркс-България ЕООД, Мултилинк ООД и др.

Повечето училища в Община Русе предлагат обучения по математика, информатика и информационни технологии. Учениците, завършили с подобни профили, придобиват специализирани знания в областта на офис приложенията, компютърните мрежи, компютърната графика и анимация, уеб програмирането, мултимедийните презентации и др. Русенският университет, от своя страна, работи активно с ИТ компании от практиката и реализира студентски стажове в реална бизнес среда, обучения, работа по проекти, специализирани семинари и др.

В резултат на динамиката в ИТ&ИКТ сектора, Русе заема място сред двата български града с най-голямо повишение на заплати на софтуерни специалисти за периода 2008-2013 г. Ръстът от 69% за Русе надвишава чувствително средните стойности за страната – 57%.

Осезаема е тенденцията за формиране на предприемаческа екосистема, подкрепяща развитието на ИКТ сектора и ИТ общността в града.

Ежегодно, от 2016 г. насам, Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" (www.free-spirit-city.eu), в партньорство с Фондация "Еконт" (www.econt.com), обявяват конкурс за проекти в областта на историята, науката, образованието и новите технологии под надслов "Знание и растеж". До този момент са осъществени множество инициативи, сред които хакатони, уъркшопи за дигитални умения, менторски програми, програми за разработване на прототипи и др.

От 2015 г. функционира сдружение "Стартъп Фектъри" с мисия да подпомага стартиращи предприемачи и да изгражда ключови ИТ умения.

 

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе