ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСПЕКТИВА

Инвестиционен проект за интермодален терминал

Свободна зона – Русе ЕАД има инвестиционен проект и предвижда търсене на партньорство за изграждането на интермодален терминал с обща площ от около 40 хил. кв. м за претоварване на различни видове генерални товари. Инвестиционното предложение цели изграждането на комбиниран терминал по долното течение на река Дунав за претоварване на различни видове товари на закрито, претоварване на контейнери и товарни автомобили (ро-ро). Капацитетът на пристанището ще позволява едновременното обслужване на два товарни кораба, както и директно трансбордиране от речни към речно-морски плавателни съдове. Претоварването ще се извършва чрез мостови кранове с товароподемност от 25 т. Предвижда се и възможност за добавяне на допълнителни кранове, в случай на увеличени работни обеми.

3 типа дейности за претоварване:

Предвижда се и възможност за добавяне на допълнителни кранове, в случай на увеличени работни обеми. Реализацията на проекта за изграждане на интермодалния терминал ще затвори пълния цикъл от предлагани услуги от Свободна зона – Русе ЕАД.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе