ИНДУСТРИАЛНИ И БИЗНЕС ЗОНИ

Индустриален парк – Русе

Индустриален парк – Русе е разположен върху терен от 639 дка, в близост до Свободна зона – Русе и ГКПП "Дунав мост". Изграден е от Община Русе, с финансовата подкрепа и съдействието на държавата, с цел привличането на чуждестранни и български инвеститори.

Изградената техническа инфраструктура на територията на парка включва улична мрежа, свързваща зоната с пътя Русе-Силистра; вътрешна улична мрежа, обслужваща терените от Индустриалния парк; газоразпределителна мрежа; електрическа подстанция "Слатина" 110/20 кV; ВиК мрежа; канални мрежи за кабели. В съседство преминава и жп линия. Елементите на техническата инфраструктура са изградени до границите на отделните урегулирани поземлени имоти.

Към момента в Индустриален парк – Русе са разположени заводите на фирми от автомобилната индустрия като Монтюпе ЕООД и ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, фабриката за производство на фаянс и теракотни плочки на Керос България ЕАД, както и заводът за горещо поцинковане на Балканцинк АД. В близост до терена на Индустриалния парк, в местност "Слатина", е изграден и завод на металообработващата компания МБМ Металуърк ООД. Няколко други компании са закупили имоти с инвестиционни намерения за отваряне на производство или използване на складове, сред които строителната фирма Бългериън Пропърти Девелъпмънтс ЕООД и производителят на машинни части Тамарес Индъстрис България ЕООД.

Община Русе е собственик на два свободни имота на територията на парка, които са обявени за продажба. Първият от тях е незастроен парцел с производствено предназначение и е с площ от 22 дка. Процедурата по продажбата му може да бъде стартирана след подаване на писмено заявление за инвестиционен интерес. Продажбата се извършва чрез провеждане на публичен търг съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и при начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, след становище на Комисията по общинска собственост и решение на Общинския съвет. Имотът може да бъде продаден и без провеждане на публичен търг на инвеститор, определен като клас В съгласно Наредба №24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати клас В, както и след решение на Общинския съвет.

Вторият имот е с площ от 17 дка и върху него са построени четири масивни сгради. Процедурата по продажбата му може да бъде стартирана след подаване на писмено заявление за инвестиционен интерес. Продажбата се извършва чрез провеждане на публичен търг по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и при начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, след становище на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол и решение на Общинския съвет.

 

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе