ИНДУСТРИАЛНИ И БИЗНЕС ЗОНИ

Дунавска индустриална зона ТЕГРА

 

Дунавска индустриална зона ТЕГРА е разположена върху площ от 640 дка на брега на река Дунав. Над 30% от територията е заета от административни и производствени сгради, халета и складови помещения. Зоната разполага със собствена пътна инфраструктура с контрол на достъпа, питейна и промишлена вода, собствена канализация за битови и промишлени отпадни води, както и подстанция за електрозахранване.

В индустриалната зона осъществяват дейност пристанище със седем корабни места с възможност за обработване на всички видове товари, производствени предприятия в сферата на машиностроенето, металообработването, производство на строително оборудване, производство на растителни масла, биодизел, битум и горива. На територията ѝ се намира и единственият в България терминал за втечнен природен газ с възможност за претоварване от и на кораби, зареждане на кораби, товарене на автоцистерни и зареждане на автомобили с втечнен природен газ (LNG).

В зоната се предлагат под наем или за продажба терени, производствени и складови помещения, както и административни офиси на конкурентни за региона и страната цени, при условията на пряко договаряне със собствениците.

Над 40 са фирмите, развиващи дейност на територията на Дунавска индустриална зона ТЕГРА, сред които: Булмаркет ДМ ООД и Полисан АД, с основна дейност търговия с горива, ТМ-Технолоджи АД – специализирана в производството на едро- и средногабаритни метални изделия, производителят на изолационни материали Фибран България АД и други.

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе