ИНДУСТРИАЛНИ И БИЗНЕС ЗОНИ

Свободна зона – Русе

 

Свободна зона – Русе ЕАД е най-голямата и най-добре развита свободна зона в България, логистичен и индустриален център. Разположена е на площ от 370 дка, на около 800 метра източно от Дунав мост и в непосредствена близост до най-голямото речно пристанище на България – Пристанище Русе-Изток.

В Свободна зона – Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустрии, производствено предприятие за машини от тежката промишленост и др.

Един от терените действа като обособена митническа територия. Върху него са изградени 20 хил. кв. м открити складови площи с твърдо покритие и 25 хил. кв. м закрити площи, от които приблизително 5 хил. кв. м индустриални помещения, 1 000 кв. м офиси и 20 хил. кв. м складови площи. На тази обособена територия действат всички закони на страната, но се предоставят някои митнически преференции, свързани със съхранението на стоки с несъюзен статут, без заплащане на митни сборове и ДДС до момента, до който стоките се намират на терена на дружеството.

Свободна зона – Русе разполага и с други терени от около 200 хил. кв. м, които не са под специален режим и могат да бъдат продавани и развивани спрямо нуждите на потенциалните инвеститори. На територията на Зоната съществуват практически неограничени възможности за изграждане и експлоатиране на обекти от страна на нейните клиенти.

Инфраструктурата на дружеството включва бетонов възел и депо за светли нефтопродукти, собствени подходни, шосейни и  железопътни пътища, жп гара, оборудвана с четири коловоза, портални кранове, собствена повдигателна техника, автомобилна рампа и кейова стена. В Свободна зона – Русе има изградени ВиК, газификация, електрозахранване и телекомуникации. Зоната разполага и с бетонов възел от 8 хил. кв. м и 31 264 кв. м депо за светли нефтопродукти.

На територията на Свободна зона – Русе се осъществяват следните дейности: отдаване под наем; складиране и съхранение; претоварни операции и оформяне на транспортни и митнически документи. Цените за услугите се определят по действащата тарифа на дружеството, а цените за закупуване на площи в зоната – на база проведени преговори и сертифициране на потенциалните инвеститори съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му.

В Свободна зона – Русе действат два вида типови договори: складиране и съхранение на стоки в общ открит или закрит склад и експлоатация на обект. Услугите по първия вид договор се фактурират/заплащат на ден само за внесени на територията на дружеството стоки. Заетостта на този вид помещения е изключително динамична. Услугите по втория вид договор се калкулират на месец на кв. м и биват подписвани от клиенти на Свободна зона – Русе, които осъществяват производствена дейност на територията му или такива, които са сертифицирали складовите помещения за извършване на дейности, съгласно определени нормативни изисквания.

Към началото на 2018 г. 90% от закритите помещения в зоната са отдадени под наем, като приблизително 50% от тях се експлоатират като индустриални помещения, 45% като складови, а останалите 5% като офиси. Заетостта на откритите площи е изключително динамична, тъй като част от тях се използват за паркинг на камиони от клиентите на дружеството, за което се заплаща такса на ден.

Освен български фирми, на територията на дружеството извършват дейност фирми с австрийски, израелски и американски капитал. Броят на лицата, които работят на територията на Свободна зона – Русе, е над 300.

 

Контакти:

Свободна зона – Русе ЕАД
бул. "Тутракан" №71
гр. Русе 7003
тел.: +359 82 880 800; +359 82 831 112
е-mail: trade@freezone-rousse.bg
Web: www.freezone-rousse.bg

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе