ИНДУСТРИАЛНИ И БИЗНЕС ЗОНИ

Логистичен парк – BPD Русе

 

Логистичен парк – Русе е мащабен проект, предоставящ логистични, индустриални и офис площи, изградени според международните стандарти за качество. Паркът е разположен в новата индустриална зона на Русе (местността "Слатина") и е изграден върху терен от близо 54 дка. Отличава се със стратегическа локация – на един километър разстояние от Дунав мост, близо до пристанище Русе-Изток и Свободна зона – Русе, само на 3 км от центъра на града.

Инвестиционните планове включват цялостна реконструкция и развитие на територията, като за целта се изграждат модерни индустриални помещения. Паркът е с разгъната застроена площ от 14 хил. кв. м и разполага с обслужващи помещения, приемно-експедиционна зона и складове, всеки с приблизителна площ от 1 350 кв. м и осигурени по 2 дебаркадера, съоръжени с механични изравнители и уплътнители за задно разтоварване на тежкотоварни автомобили. За двата крайни склада са осигурени рампи за директен достъп на камиони до нивото на складиране.

Ключови предимства са ясната логистична концепция, благодарение на която движението в парка е максимално улеснено, отличното качество на изпълнението, оптималното разположение на стелажната техника и възможността за гъвкави решения в офисната част.

Логистичен Парк – BPD Русе предоставя на своите клиенти следните услуги:

Към месец март 2018 г. паркът е с близо 90% запълняемост. Двата ключови наематели в парка са лидери в сферата на логистичните услуги и търговията с бързооборотни стоки. 2 996 кв. м складови площи с офиси са отдадени на наематели, докато други 10 880 кв. м се оперират от вътрешния за фирмата екип за логистична дейност на Логистичен парк – Русе: складиране на палетоместа, съчетано с висококачествени интегрирани логистични услуги.

В микса от наематели доминират компании, чиято дейност изисква по-големи складови пространства. За целта, сградата е проектирана така, че големите складове да преобладават, като минималните площи за отдаване да не са по-малко от 1 300 кв. м.

До момента в Логистичен парк – Русе са вложени около 1.5 млн. евро за придобиването на земя и други 3.5 млн. евро за построяването на сградата, вкл. инфраструктура и общи площи. Инвестирани са 350 хил. евро в стелажно оборудване и машини за логистична дейност. Потенциалът на парка за бъдещо развитие се изразява в построяването на нови 8 300 кв. м складови и логистични площи, като се очаква новата инвестиция да бъде около 3.5 млн. евро.

Контакти:

Индустриална зона
ул. "Слатинска" №6
7009 Русе
Тел.: +359 2 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com 
Web: www.bpdplc.com

 

Copyright © Ruse 2018
© Снимки: Явор Мичев
Web Design & SEO by Zashev
Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе Инвестиционен профил на Община Русе